विनियोजन विधेयक पारित


k|ltlglw;efsf] a}7s
k|ltlglw;efsf] cfOtaf/ a;]sf] a}7sdf ;xefuL ;f+;b . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं, जेठ २१ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को प्रस्ताव भने प्रस्तुत हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

यसमा तपाइको मत